Компания Дерони разполага с три производствени предприятия, разположени в градовете Стара Загора и Хасково. Новопостроени и модерно оборудвани за нуждите на потребителското търсене и нуждите на пазарните изисквания.

Фабриката на Дерони в град Стара Загора е основана през 1996 година. Намира се в изключително красивата планинска местност Мечи кладенец, непосредствено до бистрите води на река Съзлийка, в района на  Старозагорски минерални бани. Фабриката е разположена на площ от 14 000 кв.м и е специализирана в производството на сезонни продукти и продукти насочени за износ. Фабриката разполага с големи  складови площи и хладилни помещения за дълбоко замразяване на площ от 27000 кв.м. През 2005 година с помощта на френска фирма, построихме пречиствателна станция. По този начин успяваме да се грижим и запазим природата чиста. Пречиствателната станция ни дава възможност да пречистваме всички отпадъчни води, постъпили във фабриката и необходими за целия производствен процес. От друга страна, образувалата се био тор, използваме в селскостопанската  фирма за производство на свежи зеленчуци. По този начин изграждаме един пълен затворен цикъл на производство.

 

Новопостроената фабрика на Дерони в град Стара Загора е оборудвана с всички необходими съвременни технологични линии и съоръжения в хранителната промишленост за производство на качествени хранителни продукти. Фабриката отговаря на стандарта ISO 22 000:2005 – най-новите изисквания в Европейската общност, заложени от 2006 година. Компания Дерони може достойно да се конкурира с най-добрите европейски аналогични производители.

 

Фабрика Дерони в град  Хасково е основана през 1999 година. Разположена е на площ от 25000 кв.м. Специализирана е основно в производство на разнообразие от лютеници, които компанията предлага. Фабриката отговаря на всички български и международни изисквания и стандарти. През 2005 година към нея беше изградена модерна складова база за осъществяване на бърза и професионална логистика.

 

Автоматизирани линии за производство. Трите фабрики на Дерони са сертифицирани по всички необходими европейски стандарти. Дерони притежава сертификати по: ISO 9001 : 2015 – система за управление на качеството; ISO 22 000 : 2005 – система за управление на качеството и безопасността на храните; IFS сертификат – международен стандарт за храни;

© 2016 Deroni Ltd. All Rights Reserved.