Компания Дерони притежава три производствени предприятия, разположени в градовете Стара Загора и Хасково. Новопостроени и модерно оборудвани с 14 автоматизирани производствени линии, за да отговорят на изискванията на клиентите и нуждите на пазара.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАБРИКА СТАРА ЗАГОРА

3 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАБРИКИ НА ОБЩА ПЛОЩ ОТ 72 000 m2

ЛОГИСТИЧНИ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

6 500 m2 / 30 500 m3

8600 ПАЛЕТОМЕСТА

ХЛАДИЛНИ ЗОНИ 5250m³

ЗАМРАЗЕНИ СУРОВИНИ 1750т

Първата фабрика в Стара Загора е създадена през 1996 година. Намира се в изключително красив район близо до бистрите води на река Съзлийка. Фабриката е разположена на площ от 15 000 кв. м и е специализирана в производството на сезонни продукти и продукти, възпроизвеждащи домашното производство.

 

Новопостроената фабрика в Стара Загора е оборудвана с модерни технологични линии за производство на качествени хранителни продукти. Фабриката разполага с голяма складова база и осем шоково-замразяващи камери. Разположена е на площ от 31 000 кв. м.

 

Фабриката в Хасково е основана през 1999 година. Разположена е на площ от 26 000 кв. м. Специализирана е в производството на различни консервирани храни.

 

Автоматизирани линии за производство. Трите фабрики на Дерони са сертифицирани по всички необходими европейски стандарти. Дерони притежава сертификати по: ISO 9001 : 2015 – Система за управление на качеството; ISO 22 000 : 2005 - Система за управление на качеството и безопасността на храните; IFS сертификат – Международен сертификат за храни.