СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕЛЕКЦИЯ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА ДОБРАТА РЕКОЛТА.

Професионалният и качествен подбор на подходящия сорт зеленчукови семена е от изключителна важност, за да реализираме отглеждането на най-подходящите зеленчуци като големина, вкусови качества и характеристики, подходящи за всеки отделен продукт, който произвеждаме.

Професионалното посяване на зеленчуковите семенца в специализирани табли осигурява ползотворното им развитие.

 

Процесът на покълване на зеленчуковите семенца се осъществява при постоянна  температура в специално изградена покълваща камера.

 

За постигането на висок и качествен добив сме изградили собствени оранжерии, в които отглеждаме различните зеленчуци – чушки, домати, патладжани– с внедрена система за следене на влажността, температурата и водата.

 

Под постоянните почасови грижи на екип от агрономи се осъществява отглеждането на различните зеленчукови стръкчета.

Градините на Дерони са разположени на 3020 дка капково–поливни площи, разположени в Горнотракийската низина, в полите на планините в Южна България.  На пролет – през месеците април и май, посяваме всяко едно от 8-те милиона зеленчукови растения в Градините на Дерони. Посяването се осъществява от специализирани машини, които осигуряват качественото и ползотворно посяване на зеленчуковите растения.

ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВЕНИТЕ ПОЛЕТА И ЦЕЛОГОДИШНА ГРИЖА ЗА ПОЧВАТА СА ОТ ВОДЕЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВИСОКИЯ И КАЧЕСТВЕН ДОБИВ.

Градините на Дерони са разделени на зеленчукови полета. Всяко поле се гордее със своята история, отразена в архивна карта, в която старателно се записват всички необходими данни на отглежданите зеленчуци и почвените показатели.

 

 Всяка пролет извършваме пълен и задълбочен анализ на постъпилите данни -  качествените и структурни показатели на почвата. На базата на анализираните хранителните елементи, които се съдържат в почвата, подготвяме план за отглеждането на всеки вид зеленчук.

Зеленчуковите полета са оборудвани с предварително изградена напоителна система – помпена станция и капково напояване, която помага да поддържаме регулярно влажността на растенията.

 

Водата се поема от язовир Копринка, чрез изградената помпена станция, пречиства се и се филтрира, преди да се подаде към растенията.

 

Грижата за почвата и развитието на растението се следят и са под постоянния контрол на четирима квалифицирани агрономи.

© 2016 Deroni Ltd. All Rights Reserved.