ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА ИЗГРАДИМ НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ ЗА КАЧЕСТВЕНИ И ПЪЛНОЦЕННИ ПРОДУКТИ

ОРАНЖЕРИИ ДЕРОНИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕЛЕКЦИЯ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА ДОБРАТА РЕКОЛТА.

Професионалният и качествен подбор на подходящия сорт зеленчукови семена е от изключителна важност, за да реализираме отглеждането на най-подходящите зеленчуци като големина, вкусови качества и характеристики, подходящи за всеки отделен продукт, който произвеждаме.

Професионалното посяване на зеленчуковите семенца в специализирани табли осигурява ползотворното им развитие. Процесът на покълване на зеленчуковите семенца се осъществява при постоянна  температура в специално изградена покълваща камера.

 

За постигането на висок и качествен добив сме изградили собствени оранжерии, в които отглеждаме различните зеленчуци – чушки, домати, патладжани– с внедрена система за следене на влажността, температурата и водата. Под постоянните почасови грижи на екип от агрономи се осъществява отглеждането на различните зеленчукови стръкчета.

ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ РАСТЕНИЯ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОЛЕТА

Градините на Дерони са разположени на 3150 дка капково–поливни площи, разположени в Горнотракийската низина, в полите на планините в Южна България.  Напролет – през месеците април и май, посяваме всяко едно от 8-те милиона зеленчукови растения в Градините на Дерони. Посяването се осъществява от специализирани машини, които осигуряват качественото и ползотворно посяване на зеленчуковите растения.

Градините на Дерони са разделени на зеленчукови полета. Всяко поле се гордее със своята история, отразена в архивна карта, в която старателно се записват всички необходими данни на отглежданите зеленчуци и почвените показатели.

 

 Всяка пролет извършваме пълен и задълбочен анализ на постъпилите данни -  качествените и структурни показатели на почвата. На базата на анализираните хранителните елементи, които се съдържат в почвата, подготвяме план за отглеждането на всеки вид зеленчук.

Зеленчуковите полета са оборудвани с предварително изградена напоителна система – помпена станция и капково напояване, която помага да поддържаме регулярно влажността на растенията.  Водата се поема от язовир Копринка, чрез изградената помпена станция, пречиства се и се филтрира, преди да се подаде към растенията. Грижата за почвата и развитието на растението се следят и са под постоянния контрол на четирима квалифицирани агрономи.

КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ

НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ НА ПРОИЗВОДСТВО ПОЗВОЛЯВАЩ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЗДРАВИ И ВКУСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

© 2016 - 2021 Deroni Ltd. All Rights Reserved.

Дерони ООД

България, Хасково, бул. Съединение 86

тел.: +359 (38) 661 167